Denna information är utskriven från www.matvalet.nu den 2019-02-16
Konsumentstudier genomförda av projektet

 

Konsumentundersökning - Lunchvalet

 

Vad är viktigt när man går ut och äter sin lunch? Vilken information saknar man? Vilka avstår från att gå ut att äta pga att önskemålen inte uppfylls? Synovate LUI genomförde hösten 2006 en konsumentstudie om folks lunchvanor.

 Läs sammanfattning av undersökningen

 Hela kvantitativa undersökningen
 Hela kvalitativa undersökningen

  Intervjuer på lunchrestauranger

 

Konsumentundersökning om medvetna val och dess hinder (okt 2005)

Det är svårt att få fakta i butik om hälsa, ursprung miljö och etik. Konsumenterna vill välja mat inte bara efter pris. Hälsa, men också ursprung, miljö och etik är viktigt för konsumenterna. Men ofta saknas märkning och information för att kunna göra sina val i butik. Konsumentstudien visar att 70 procent vill välja varor efter hälsa, men att bara 33 procent hittar denna information i butik. Bara varannan är nöjd med informationen de får vad gäller etik. Sämst ställt är det för miljön där endast 18 procent hittar information om vilka konsekvenser varan har för miljön. Undersökningen genomfördes i oktober 2005 av Ipsos och omfattar konsumentens upplevda hinder i butik av fem specifika livsmedel; köttfärs, kyckling, fiskpinnar, fruktyoughurt och äpplen.

Läs sammanfattningen av studien om medvetna val och dess hinder

Frågeformuläret till studien

 


Matens kvalitet (April 2004)

För många konsumenter finns andra viktiga egenskaper hos en vara än pris. Mer än hälften (57 procent) av alla konsumenter bryr sig om hur maten har producerats och tycker att produktionskvaliteten är viktig. Det konstateras i Matens kvalitet – en konsumentstudie som är utförd av TEMO 2004 på uppdrag av oss. Samtidigt upplever de flesta konsumenter att det finns hinder på vägen. Det är svårt att hitta information och man hittar inte de varor man söker. Att handla mat blir kvalfyllt snarare än lustfyllt – det man egentligen vill ha är svårt att välja. Ofta saknas information om produkt- och produktionskvalitet. Personalen i butiken, på restaurangen eller i skolmatsalen vet inte alltid var maten kommer ifrån, hur den har odlats eller vad den innehåller. Många konsumenter vill också själva ha bättre kunskap, men tiden räcker inte alltid till för att skaffa sig den. Allt fler betonar också hälsoaspekten. De vill ha nyttiga och säkra livsmedel med tydliga innehållsdeklarationer både när de handlar och när de äter ute på restaurang.

Läs hela studien Matens kvalitet