Denna information är utskriven från www.matvalet.nu den 2018-12-15
Ett gemensamt upprop för matkvalitet

Gör det enklare att välja mat!

Vi, en lång rad aktörer som arbetar med frågor som rör maten, har samlats kring ett upprop för konsumenternas rätt att enklare kunna hitta och välja den mat som de vill ha. Det ska de kunna göra i butiken, men också på restaurangen, i matsalar och andra platser där de äter färdiglagad mat. Vi vill arbeta för en hållbar konsumtion och produktion av livsmedel. Vårt mål är mat som är bra för människor, djur och natur.

Vi anser att några av de viktigaste problemen är prisfokuseringen, otydlig märkning, svårt att hitta och kunskapsbrist.

På kort sikt vill vi se:

  • Information om produkterna, såväl i butiker som på restauranger.
  • Tydlig märkning och information på produkterna
  • Specialutbildning av butiks- och restaurangpersonal
  • Premiering av goda exempel inom handel och restaurang/storhushåll


Läs hela Uppropet och se de 30-talet aktörer som skrivit under