Denna information är utskriven från www.matvalet.nu den 2019-02-16
Projekt Matvalet

Många konsumenter tycker att det är viktigt att kunna välja mat efter sina egna värderingar, både i butik och på restaurang. Man vill veta varifrån maten kommer, hur den producerats, att den är nyttig, säker och prisvärd, inte bara att den är billig. Att hitta den information man önskar är emellertid svårt. Personal i butik, skolmatsalar och restauranger vet inte alltid varifrån maten kommer, hur den odlats eller vad den innehåller, och den egna tiden räcker inte alltid till för att skaffa sig den kunskap man skulle vilja ha. Allt fler önskar nyttiga, säkra livsmedel med tydliga innehållsdeklarationer både i butik och vid restaurangbesök. 

Målet med projekt Matvalet är:

  • Skapa bättre förutsättningar för konsumenterna att kunna välja mat enligt deras egna värderingar
  • Öka konsumenternas inflytande på utbudet
  • Öka tillgängligheten till ett sortiment med mångfald

Matvalet är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter och Svenskt Sigill.  Gunnela Ståhle är projektledare.