Denna information är utskriven från www.matvalet.nu den 2019-02-16
Bakgrund till projektet

Debatten i Sverige kring livsmedel har i många år fokuserats på pris och ökad konkurrens. Handeln har fått en starkare ställning när det gäller priser, utbud och information. Marknadsföringen har också fokuserat på vad en vara kostar istället för vad som är prisvärt. Detta är i många avseenden positivt för konsumenterna, men kan innebära att utbudet minskar och varornas anonymitet ökar. Minskad inhemsk produktion har inneburit ökad import vilken kan öka riskerna för brister i livsmedelssäkerheten.

Samarbetsgruppen Frukostklubben bildades 2003 och består av representanter från Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Centrum för folkhälsa vid Stockholms läns landsting och Svenskt Sigill. Gruppen arbetar för att skapa bättre förutsättningar för konsumenter att kunna välja mat - både i butik, på restauranger och i matsalar samt andra platser där man äter färdiglagad mat.