matvalet.nu
Projektet
Vilka är vi
Uppropet
Konsumentstudier
Debatt och press
Rapporter
Kontakt
Start » Projektet » Vad vi har genomfört

Vad projekt Matvalet har genomfört

Seminarium Val eller kval II, nov 2005

Den 8 november 2005 samlades ett 50-tal företrädare från handeln, livsmedelsindustrin, organisationer och myndigheter för att diskutera hur man kan göra det lättare för konsumenten att göra medvetna val i butiken. Konsumentministern Ann-Christin Nykvist inledningstalade och eftermiddagen ägnades åt att gemensamt komma fram till lösningar på de hinder som konsumenterna upplever.
Läs rapporten från seminariet val eller Kval II

 

Konsumentstudie - om kundens medvetna val och dess hinder

Det är svårt att få fakta i butik om hälsa, ursprung miljö och etik. Konsumenterna vill välja mat inte bara efter pris. Hälsa, men också ursprung, miljö och etik är viktigt för konsumenterna. Men ofta saknas märkning och information för att kunna göra sina val i butik. Konsumentstudien visar att 70 procent vill välja varor efter hälsa, men att bara 33 procent hittar denna information i butik. Bara varannan är nöjd med informationen de får vad gäller etik. Sämst ställt är det för miljön där endast 18 procent hittar information om vilka konsekvenser varan har för miljön. Undersökningen genomfördes i oktober 2005 av Ipsos och omfattar konsumentens upplevda hinder i butik av fem specifika livsmedel; köttfärs, kyckling, fiskpinnar, fruktyoughurt och äpplen.
Läs sammanfattning av konsumentstudien

 

Konsumentstudie - Matens kvalitet

För många konsumenter finns andra viktiga egenskaper hos en vara än pris. Mer än hälften (57 procent) av alla konsumenter bryr sig om hur maten har producerats och tycker att produktionskvaliteten är viktig. Det konstateras i Matens kvalitet – en konsumentstudie som utfördes av TEMO i mars 2004 på uppdrag av Frukostklubben. Samtidigt upplever de flesta konsumenter att det finns hinder på vägen. Det är svårt att hitta information och man hittar inte de varor man söker. Att handla mat blir kvalfyllt snarare än lustfyllt – det man egentligen vill ha är svårt att välja. Ofta saknas information om produkt- och produktionskvalitet. Personalen i butiken, på restaurangen eller i skolmatsalen vet inte alltid var maten kommer ifrån, hur den har odlats eller vad den innehåller. Många konsumenter vill också själva ha bättre kunskap, men tiden räcker inte alltid till för att skaffa sig den. Allt fler betonar också hälsoaspekten. De vill ha nyttiga och säkra livsmedel med tydliga innehållsdeklarationer både när de handlar och när de äter ute på restaurang.
Läs hela konsumentstudien Matens kvalitet

 

Workshop  Val eller Kval I

Samarbetsgruppen anordnade en workshop i april 2004 på Sånga Säby under temat ”Val eller Kval”. Där föddes en mängd idéer hur man kan gå vidare för att få marknaden att fungera bättre. Syftet var att på olika vägar medverka till att medvetna konsumenter ska kunna välja i matbutiker, matsalar och på restauranger för att därigenom verka för hållbar livsmedelskonsumtion och produktion. En mängd förslag kom fram under dagen och initiativtagarna till dagen, Frukostklubben, fick i uppdrag att arbeta vidare med några av dessa förslag och inbjuda till ett nytt möte.  
Läs rapporten från Val eller Kval I

 

Upprop

Ett av förslagen på workshopen Val eller Kval I var ett upprop som vände sig till alla aktörer i livsmedelskedjan. Uppropet är idagsläget underskrivet av 30 representanter för ideella organisationer (konsument, miljö, djurskydd), producenter, forskning och landsting. Uppropet sprids i media, på seminarier och på konferenser med syfte att skapa debatt i frågan och påverka aktörerna i livsmedelskedjan i riktning mot projektets syfte.
Läs hela uppropet och se de 30-tal aktörer som undertecknat det.

 

Debattartiklar

Under våren 2005 framträdde gruppen, enskilda representanter eller tillsammans, i media i debatten om prissänkningar och om fusk och snusk i butiken. Detta bland annat mot bakgrund av ICA:s stora kampanj om sina prissänkningar och att livsmedelskedjan Lidl märkt om kött för att komma undan med ursprungsmärkning och salmonellakontroll.Till debattartiklarna

 
© Copyright matvalet.nu 2005. info@matvalet.nu